Подова машина с пълно затворено влакно за лазерно маркиране